Precyzyjne ogrodnictwo

Projekt wdrożenia precyzyjnego systemu diagnozy chorób, szkodników oraz potrzeb nawozowych w produkcji ogrodniczej.

Menadżer pola

Prognoowanie zagrożenia

Potrzeby nawożeniowe

analityka

Precyzyjne ogrodnictwo

Projekt wdrożenia precyzyjnego systemu diagnozy chorób, szkodników oraz potrzeb nawozowych w produkcji ogrodniczej.

Menadżer pola

Prognoowanie zagrożenia

Potrzeby nawożeniowe

analityka

Smart Farm

Architektura systemu Precyzyjne Ogrodnictwo

System Precyzyjnego Ogrodnictwa w chmurze zbiera dane codziennie przesyłane z: czujników w stacjach meteo, specjalistycznych prognoz pogodowych oraz automatycznych pułapek na szkodniki

Następnie system poddaje szerokiej analizie przesłane dane i codziennie wysyła wyniki oraz wytyczne dotyczące działań. 

Smart Farm

Architektura systemu Precyzyjne Ogrodnictwo

System Precyzyjnego Ogrodnictwa w chmurze zbiera dane codziennie przesyłane z: czujników w stacjach meteo, specjalistycznych prognoz pogodowych oraz automatycznych pułapek na szkodniki

Następnie system poddaje szerokiej analizie przesłane dane i codziennie wysyła wyniki oraz wytyczne dotyczące działań. 

monitorowanie szkodników na polu

MONITORING I SYGNALIZACJA ZAGROŻEŃ ZE STRONY SZKODNIKÓW

Dzięki innowacyjnemu monitoringowi oraz wypracowanym modelom wyznaczającym okresy rozwoju szkodników producent otrzymuje precyzyjne informacje o terminie konieczności wykonywania zabiegu.​

smart farma

MONITORING I SYGNALIZACJA CHORÓB W UPRAWACH​

Dzięki wykorzystaniu nowoczesnej technologii producent otrzymuje precyzyjną informację o wystąpieniu zagrożenia na kilka dni przed wystąpieniem objawów chorobowych – zaraz po wystąpieniu infekcji.

Wybierz optymalny pakiet dla siebie

PAKIET PODSTAWOWY

  • •Prognoza pogody z oknem oprysku
  • •Menadżer pola z uprawami
  • •Dane ze stacji meteorologicznej

PAKIET ROZSZERZONY

+ podstawowy

  • •Automatyczny system sygnalizacji chorób i szkodników
  • •Kalkulator nawozowy
  • •Obliczanie bilansu azotu

PAKIET PREMIUM

+ rozszerzony

  • •Analiza gleby
  • •Analiza roślin
  • •Zalecenia na podstawie analizy gleby i roślin