CHLORIS

ZeoSand Grunt

Aktywator gleby i podłoża na bazie zeolitu

Zatrzymuje wodę w podłożu

Regeneruje glebę

Lepszy wzrost roślin i jakość plonów

Przeciwdziała zakwaszaniu gleby

Chloris ZeoSand Grunt

Chloris ZeoSand Grunt jest naturalnym, kompleksowym dodatkiem do gleby, generuje sprzyjające roślinom optymalne warunki dla ich wzrostu i rozwoju.

Pojemność: 2kg, 5 kg

Granulacja: 0,5 – 1,0 mm 1,0-2,5 mm

Zastosowanie

0,5kg – 2kg/ metr bieżący

0,3-0,7 tony/ha, lub 10 -25%

01 korekta
2021_05_15_KH_jpg-049
2021_05_15_KH_jpg-053

Chloris ZeoSand Grunt:

Chloris ZeoSand Grunt jest naturalnym, kompleksowym dodatkiem do gleby reprezentowanym przez odmianę Zeolitu – Klinoptylolit. Jego zadaniem jest poprawa właściwości fizycznych i chemicznych gleby. Chloris ZeoSand  zwiększa pojemność wodną, sorpcyjną i porowatość gleby o ok. 30%  – w wyniku czego znacznie ułatwia roślinom przyswajanie składników pokarmowych zawartych w podłożu. Produkt zapobiega także wypłukiwaniu składników odżywczych i minerałów z gleby (pozwala na zatrzymanie N, K, Ca oraz Mg w glebie, zmniejsza ich wymywanie w głębsze partie nawet o 33%! ), w efekcie generując sprzyjające roślinom optymalne warunki dla ich wzrostu i rozwoju. Dzięki swoim właściwościom zeolit znajduje zastosowanie w ogrodnictwie, sadownictwie,  rolnictwie, wszelkich działalnościach związanych z utrzymywaniem trawy w doskonałej kondycji, a także w akwarystyce. 

Skład: 62% SiO2 – 3,2% K2O – 2,8% CaO – 1,1% Fe2O3 – 0,55% MgO – 0,2% SO3 – 0,2% MnO – 0,16% TiO2

Produkt zakwalifikowany do stosowania w rolnictwie ekologicznym zgodnie z załącznikiem I do rozporządzenia nr 889/2008.

Przykłady działania:

Dla gleby

 • Ogranicza straty związane
  z wypłukiwaniem nawozów. 
 • Zwiększa pojemność wody. 
 • Poprawia przepuszczalność. 
 • Zwiększa napowietrzenie. 
 • Poprawia właściwości biologiczne. 
Pielęgnacja roślin i kwiatów

Dla roślin

 • Poprawia efektywność. wykorzystywania nawozów 
 • Poprawia urodzajność Twoich upraw.
 • Ogranicza ryzyko gnicia roślin.

Dla bezpieczeństwa

 • Usuwa metale ciężkie z gleb
  (ołów, kadm).
 • Ogranicza występowanie metali ciężkich w roślinach.
 • Ułatwia rozkład pestycydów w glebie.

Przykłady zastosowania:

Dla domu i ogrodu

Dla Pól golfowych

Dla sadowników

Dla boisk piłkarskich

Dla Rolników

Dla pięknych trawników

SOCIAL MEDIA

#tagujnasnainstagramie 😉

Proponowane produkty:

Chloris Spray

Spray do pielęgnacji kwiatów o zapachu eukaliptusowym. Dla kwiatów ciętych, roślin doniczkowych i balkonowych.

Chloris Flowers

Życiodajny płyn do pielęgnacji kwiatów. Wpływa na poprawę wzrostu, trwałość, chroni przed wirusami.

Chloris Professional Flowers

Stworzony dla profesjonalistów kondycjoner dla kwiatów.