Optymalizacje Energetyczne

Podnoszenie Efektywności Energetycznej Przynosi Wymierne Korzyści Ekonomiczne i Ekologiczne.

Wykonanie AEP jest pierwszym krokiem na drodze podniesienia efektywności energetycznej.

AUDYT ENERGETYCZNY PRZEMYSŁOWY

Podnoszenie efektywności energetycznej jest niewątpliwie bardzo potrzebnym kierunkiem działań, traktowanym przez kraje UE (i nie tylko) priorytetowo. Pierwszym krokiem do określenia możliwości podniesienia efektywności w konkretnym zakładzie jest wykonanie audytu energetycznego. Audyt Energetyczny Przedsiębiorstwa różni się znacznie od typowych audytów pod względem metodyki wykonywania, zakresu oraz różnorodności problemów, które trzeba rozwiązać. Nowa ustawa narzuca na duże przedsiębiorstwa obowiązkowe wykonanie co 4 lata audytu energetycznego. Wykonanie go może przynieść znaczne korzyści w postaci obniżenia kosztów działalności i uzyskania dodatkowych przychodów.

 

System zarządzania energią

SyNiS

SyNiS jako system zarządzania energią wpisuje się bezpośrednio w koncepcję Smart Grid , która to w dobie internetu pozwala na pełną kontrolę nad pracą wszystkich urządzeń i systemów. Rejestracja danych , sterowanie pracą urządzeń , informacja o awariach , rozliczenia za zużytą lub dostarczoną energie – wszystko to mamy w zasięgu naszego laptopa lub telefonu. System Nadzoru i Sterowania SyNiS to synergia inteligentnych urządzeń pomiarowych i wykonawczych ze specjalistycznym oprogramowaniem typu SCADA poparte wiedzą i wieloletnim doświadczeniem naszych ekspertów.

Z próżnego i Salomon nie naleje, .... czyżby?

Energy Saving Company Energy Service Company

ESCO – W wolnym tłumaczeniu, nazwa ta oznacza firmę oferującą kompleksowe profesjonalne usługi w zakresie szeroko pojętej energetyki, gwarantującą potencjalnym klientom oszczędności energii i zmniejszenie ponoszonych z jej tytułu kosztów. Jako firma ECSO inwestujemy własne środki finansowe w majątek Klienta ( Twój ) poprzez wykonanie inwestycji związanych z obniżeniem zużycia kosztów wytworzenia energii. Płacisz nam z oszczędności, które wygenerujemy dla Ciebie. Działamy kompleksowo w systemie : zaprojektuj, sfinansuj, wybuduj i eksploatuj.

Działamy Żebyś Czuł Się Bezpiecznie.

Zapłać nam oszczędnościami, które wygenerujemy dla Ciebie.

+48.530.611.579